Kadın Doğum Dersi Bakım Planı Örnekleri [Serviks Kanseri]

Serviks Kanseri Bakım Planı

 

Adı Soyadı:  D A                                                                              Tarih: 16.12.2010

Oturduğu Yer:  

Doğum Yeri:

Yaşı: 35

Eğitim Durumu:  İlkokul Mezunu

İşi: Ev Hanımı

Medeni Durumu: Dul

Sağlık Güvence Durumu: SGK

Eşler Arasında Akrabalık Durumu: Yok

Kan Grubu: BRh (+)

Aile Tipi:  Çekirdek Aile

Hastaneye Yatış Tarihi:  11.12.2010

Tıbbi Tanı:  Serviks CA

SAĞLIK ÖYKÜSÜ

Hastaneye Geliş Nedeni:  Kasık ağrısı

Şu Anki Yakınmaları: Ağrısının devam ettiğini söylüyor

Hastalığın Başlangıcı Ve Bu Yakınmalar Ortaya Çıktığında Neler Yaptığı:  Bir hafta önce kasık ağrısı şikayetiyle dış merkeze başvuran hastaya anestezi altında biyopsi yapılmış. Alınan kitlede squamöz hücreli karsinom görülünce hastanemize sevkedilmiş ve tedavi amaçlı yatırılmış. Suan ameliyat olmayı bekliyor.

Hastanın Sorunlarını Ve Hastalığını Algılayışı: Genel anlamda hayattan bıktığını ve hayattan herhangi bir beklentisinin kalmadığını söylüyor. Tedaviyi cok yaşlı olan anne ve babasının bakımını üstlenecek kimsenin olmamasından dolayı kabul ettiğini belirtti.

ÖZGEÇMİŞİ

Geçirdiği Hastalıklar:  Yok

Geçirdiği Ameliyatlar: Yok

Cinsel Yolla Geçen Hastalık: Yok

Vajinal Enfeksiyonlar:  Yok

PID Öyküsü: Yok

Alışkanlıkları:      Sigara : (+) Günde 1 Paket

                               Alkol     : (-)

                               Kahve   : (+) Günde 1-2 kupa

                               Çay        : (+) Günde 4-5 bardak

                               Diğer     : (-)

Beslenme Şekli: Günlük 3 öğün düzenli yiyor. Bunun dışında ara öğünlerinde olabildiğini ifade etti.  Hastane yemeklerini beğenmediğini ve istemeden yediğini söylüyor.

ÜREME SAĞLIĞI ÖYKÜSÜ

Menarş Yaşı      : 15

Son Menstrüasyon Yaşı: Hala adet görüyor.

Gravida               : (-) Hasta infertilite tedavisi gördüğünü ancak bir sonuç alamadıklarını ifade etti.

Menstrual Öykü: Hala adet görüyor.

Siklus Süresi      : 28- 30 günde bir

Düzeni                 : Düzenli

Kanama Miktarı: 4-5 ped

Kanama Süresi : 5-6 gün

Dismenore Öyküsü: (-)

Siklus Arası Kanama Yada Lekelenme Durumu: (-)

Premenstrual Semptomlar: (-)

Anormal Kanama Öyküsü: (-)

Akıntı Öyküsü   : (-)

Vulvada Kaşıntı : (-)

Kontraseftif Öykü: (-)

 

 

 

 

 

AİLEDEKİ DİĞER BİREYLERİN SAĞLIK VE SOSYAL ÖYKÜSÜ

Yaşadığı Evin Fizik Ortamı: Kendi evi, anne ve babasıyla yaşıyor.

Kadının Ailedeki Kararlara Katılma Durumu: Eşi iş kazasında vefat etmiş. Annesinin kayınpederi ile evli olduğunu ve ebeveynlerinin yaşlı oldukları için kararları kendisinin vediğini ifade etti.

Ailevi Sağlık Öyküsü: Babasında Akciğer CA olduğunu söyledi.

Doktor Önerisi Dışında Sağlığa yönelik Geleneksel Uygulamalar:  (-)

SİSTEMLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Genel

Kilo                        : 85 kg

Boy                        : 1.58 cm

Hayati Bulgular

TA                          : 120/80 mmhg

Nb                          : 80/dk

Solunum             : 22/dk

Ateş                      : 36.1 C

GİS                        : Anormal bulgu yok.

Solunum Sistemi: Anormal bulgu yok.

Endokrin Sistem: Anormal bulgu yok.

Kendi Kendine Meme Muayenesi: Yapmıyor

Genito-Üriner Sistem:

Varolan Üriner Semptomlar: Günde 3-4 defa idrara çıkıyor. Son 2-3 aydır genellikle gecede 1 kez idrara çıktığını ifade etti.

                               Dizüri:  (+)

                               Noktüri: (+)

Vulva Muayenesi Konusundaki Bilgi Ve uygulamalar: Yapmıyor.

Kardiyovasküler Sistem : Anormal bulgu yok.

Cilt         : Anormal bulgu yok.

 

HİJYENİK UYGULAMALAR

Vulva Hijyenine Yönelik Uygulamalar: 

Vulvayı Temizleme Yöntemi: Banyo sırasında vajinal duş yaptığını ifade etti.

İç Çamaşırı değiştirme Sıklığı:2-3 günde bir.

İç çamaşırın Dokusu: Pamuklu, naylonlu

İç Çamaşırını Temizleme Özelliği: Çamaşır makinesinde yıkıyor.

Banyo Hijyeni:

Banyo Yapma Sıklığı: 2-3 günde bir.

Banyo Yapma Şekli: Oturarak banyo yaptığını ifade etti.

El Hijyeni: Ellerini sık sık sabunla yıkadığını belirtti.

Ağız Hijyeni: Dişlerini çok sık fırçalamadığını söyledi.

Kadın Sağlığına İlişkin Öğrenmek İstediği Konular: Yok

 

 

 

SERVİKS KANSERİ

İnvazif serviks kanseri (yayılım gösteren rahim ağzı kanseri) uzun yıllar Dünya'da en fazla görülen kadın genital sistem kanseri olmuştur. Ancak smear gibi tarama yöntemlerinin yaygınlaşması ile görülme sıklığı giderek azalmaktadır.20 ile 80 yaş arasında bütün kadınlarda görülebilir.En çok Kolombiya'lılarda en az ise İsrail'lilerde görülür.

Risk Faktörleri

Uzun yıllar serviks kanserinin cinsel temas ile bulaşan bir hastalık olduğu düşünülmüştür. Buna sebep 1842 de bir araştırmacının rahibelerde bu hastalığın ortaya çıkmadığını gözlemlemesidir. 1953 yılında yapılan bir çalışmada hayat kadınlarında görülme sıklığının normal kişlere göre daha fazla olduğunun saptanması bu fikri güçlendirmiştir.Monogamik yani tek eşli yaşamın ağır bastığı Müslüman ülkelerde Yahudilerde ve koyu katoliklerde de az görülmesi yine bu fikrin lehinedir.Ancak bu toplumlardan gelişmiş ükelere göç edenlerde hastalığın artış göstermesi çevresel faktörlerin de etkisini gündeme getirmektedir. Cinsel yaşamın 20 yaşından önce başlaması, 2 den fazla partner, düşük sosyoekonomik düzey, partnerin birden fazla kişi ile cinsel temasda bulunması, HSV ve HPV türü virüsler risk faktörlerini oluşturur. Sigara da önemli bir risk faktörü olarak karşımıza çıkmaktadır. Fazla sayıda doğum yapmak ve erkeğin sünnetsiz olmasının da riski arttırdığı öne sürülmektedir. Ancak bu düşünceler popüleritesini kaybetmektedir.

Belirtileri

Erken dönemde (CIN aşamasında) yakalanmayan serviks kanseri ilerlemeye başlar ve klinik bulgu vererek karşımıza çıkar.En sık görülen yakınma anormal vajinal kanamalardır. Kanserli dokuda damarlanma arttığı için dokunma ile cinsel ilişki, muayene gibi durumlarda kanama başlar.Canlılığını kaybedeb doku nedeni ile kötü kokulu pis bir akıntı ortaya çıkabilir. İlerlemiş vakalarda durdurulamayan kanamalar görülür. Hastalığın yayılımına bağlı olarak böbrek yetmezliği görülür ve bu en sık rastlanılan ölüm nedenidir. Klasik olarak ağrısız kanama ve et suyu kıvamında akıntı serviks kanserini düşündürmelidir.

Evreleme

Optimal bir tedavi için hastalığın evresinin tam ve doğru olarak saptanması gerekir. Bugün için kabul edilen evrelemede 5 kademe kullanılır. En erken evre Evre 0, en ileri evre de evre 4 dür. Burada uzak organlara metastaz (yayılım) bulunur. Her evre kendi içinde alt evrelere ayrılır (Evre 1a1, Evre 2a gibi). Evreleme klinik olarak, yani muayene, sistoskopi (mesanenin gözlenmesi), rektoskopi, ilaçlı böbrek filmi (IVP), radyografi ve bilgisayaralı tomografi sonuçlarının bir arada değerlendirilmesi ile yapılır. Ultrasonografinin evrelemedeki rolü sınırlıdır. Bazı yazarlara göre de uygun bir evreleme için cerrahi olarak hastayı değerlendirmek gerekir. Ancak bu fikrin taraftarı azdır.

Tedavi

Tedavide prensip olarak Evre 2b ve üzerindeki hastalara ameliyat yapılmaması fikri hakimdir. Evrelere göre önerilen tedavi şekilleri şunlardır:

 

 

Evre 0

Konizasyon veya basit histerektomi (rahim alınması)

Evre 1a1

Lenf ve damar yayılımı yoksa Konizasyon veya basit histerektomi

Evre 1a-2a

Geniş ve radikal histerektomi

Evre 2b ve üstü

Radyoterapi

Günümüzde uygulanan radikal histerektomi oldukça büyük bir ameliyattır. Amaç kanseri sınırlarının ötesinde sağlam dokulardan da geçerek damarları ve lenf yolları ile birlikte çıkarmaktır.Eğer bunda başarılı olunamayacaksa radyoterapi uygulamak cerrahiden daha iyi sonuçlar verir. Bazı yazarlara göre de hastalığın evresi ne olursa olsun 50 yaşından büyük hastalar cerrahi yerine radyoterapi ile tedavi edilmelidirler, ancak bu fikrin savunucuları giderek azalmaktadır. Bu azalmanın nedeni anestezi alanındaki gelişmelerdir.

Tedavide yaygın olarak kullanılan bir başka yöntem de cerrahiye ek olarak radyoterapi uygulamaktır. Radyoterapi serviks kanserinin her evresinde kullanılabilir. Burada amaç cerrahi ile ulaşılmayan kanserli hücrelerin tahrip edilmesidir.

Son yıllarda serviks kanserinde kemoterapi de denenmektedir ancak yararı hala daha tartışmalıdır.

Hastalığın gidişatı ve sağkalım

Serviks kanserinde prognoz yani hastalığın gidişatı pekçok faktöre bağlıdır.Bunlar hastalığın evresi, lenf nodu tutulumu, tümörün büyüklüğü, damar tutulumu, hücre tipi, hücrenin DNA içeriği gibi faktörlerdir. Hastalığın evresine göre 5 yıllık sağkalım oranları şu şekildedir.

Evre 1

% 85

Evre 2

% 66

Evre 3

% 39

Evre 4

% 11

Hastalığın takibi esnasıda nüks ortaya çıkarsa prognoz çok kötüdür ve hastaların %80'i kaybedilir. Nüksler genelde ilk 2-3 yıl içinde görülür. 5 yıldan sonra oldukça nadirdir.

Serviks kanseri son derece öldürücü ve tedavisi güç bir hastalık olmasına rağmen düzenli kontroller sayesinde çok erken dönemde fark edilebilen ve kolaylıkla hatta çoğu zaman ameliyata bile gerek kalmadan tedavi edilebilen nadir kanserlerdendir.

 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !